Kontakt

Program

Akademia

Bilety

Lokalizacje

Archiwum

Aktualności

Artyści

Partnerzy

O Festiwalu

O nas

Mapa

  1. en

Teatr w Krakowie

Passionart

Małopolska

Odwiedź

Kup bilet

 

Oficjalny portal Royal Opera Festival

Fotografie na stronie SJ-Fotografia

Zdjęcia z Oper pochodzą z Festiwalu

w Bad Wildbad i są wykorzystane

dzięki uprzejmości Jochena Schönlebera.

  1. en

www.malopolska.pl


 

Partner Główny

Samorząd województwa małopolskiego realizuje zadania publiczne w dziedzinie kultury, wspierając aktywność organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie małopolski.

Za pomocą dostępnych instru­mentów, wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego samorząd województwa, we współ­pracy z organizacjami pozarządowymi i podmiota­mi działającymi w sferze kultury. Wychodząc z założenia, że obcowanie ze sztuką i kulturą kształtuje wrażliwość i otwartość na różne formy artystycznego wyrazu i szerzej – na różnorodne idee, pomysły, poglądy; uczy tolerancji, przełamuje stereotypy, rozwija kreatyw­ność; wreszcie – jest fundamentem osobistego roz­woju, województwo wspiera w szczególności te pro­jekty, które umożliwiają uczestnikom kultury świado­me odczytywanie symboli, tropów i mitów oraz po­zwalają na czerpanie z zasobów dziedzictwa kulturo­wego.