1. en

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Program

Akademia

Bilety

Lokalizacje

Archiwum

Aktualności

Artyści

Partnerzy

O nas

Mapa

 1. en

Teatr w Krakowie

Passionart

Małopolska

Odwiedź

Kup bilet

 

Oficjalny portal Royal Opera Festival

Fotografie na stronie SJ-Fotografia

Zdjęcia z Oper pochodzą z Festiwalu

w Bad Wildbad i są wykorzystane

dzięki uprzejmości Jochena Schönlebera.

„Włoszka w Algierze” 

Gioacchino Rossini


(wł.:  L’Italiana in Algeri) – opera dwuaktowa opera buffa w dwóch aktach do libretta Angelo AnelliPremiera: Teatro San Bnedetto w Wenecji, 22 maja 1813 roku.


Postacie:

Mustafa - bas 

Elwira - sopran

Lindoro - tenor 

Izabela - kontralt

Zulma - mezzosopran

Haly - bas

Taddeo - bas

Regulamin

 

Do 10.02.2023 – przyjmowanie zgłoszeń

 


 

20.02.2024 przesłuchania kwalifikacyjne
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

 


 

3-23.06.2024 – warsztaty Akademii Belcanto: praca nad wykonaniem opery "Włoszka w Algierze"  


Terminy produkcji operowych:

21 oraz 23.06.2024 – Gioacchino Rossini – „Włoszka w Algierze” (wersja sceniczna)

 


 

 • pO

Harmonogram

Opera

Regulamin warsztatów

Akademii Belcanto

 

I. Informacje ogólne

 

Organizatorzy warsztatów:

Royal Opera Festival, reprezentowany przez Stowarzyszenie PASSIONART oraz Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

 

Współorganizator:

ROSSINI in Wildbad – Belcanto Opera Festival.

 

Cel warsztatów:

Mistrzowskie warsztaty śpiewacze dla studentów i absolwentów wokalistyki oraz innych osób zajmujących się śpiewem (sopranów, altów, tenorów i basów)  w wieku do 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni) mają na celu doskonalenie techniki śpiewu belcanto, wymianę doświadczeń artystycznych oraz umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w produkcjach operowych (spektakle i semi sceniczne wykonania) Akademii Belcanto działającej w ramach Royal Opera Festival. Kursy prowadzone w międzynarodowym środowisku przez mistrzów belcanto. Obowiązkowa znajomość języka angielskiego, w stopniu minimum komunikatywnym, dodatkowo mile widziana znajomość języka niemieckiego lub włoskiego.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

Do 10.02.2024 r., do godz. 23.59 (zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie będą odrzucane). Zgłoszenia można składać tylko w formie elektronicznej.

 

Termin przesłuchań kwalifikacyjnych:

20.02.2024, od 14:00, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie  

 

Termin warsztatów:

3-23 czerwca 2024

 

Prowadzenie warsztatów:

Emmanuel Franco (Meksyk) – baryton, śpiewak specjalizujący się w belcanto

Jochen Schönleber (Niemcy) – reżyser, dyrektor ROSSINI in Wildbad Belcanto Opera Festival

 

Miejsce warsztatów:

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 

Zwierzyniecka 1

31-130 Kraków

 

Wykonania z udziałem solistów Akademii Belcanto Royal Opera Festival:

21.06.2024 oraz 23.06.2024, Gioacchino Rossini – Włoszka w Algierze, (wersja sceniczna)

Orkiestra Filharmonii Krakowskiej

Wpisowe:

Do dnia 13.02.2024 wpłata kwoty 100 zł za udział w przesłuchaniach kwalifikacyjnych (przez kandydatów wybranych do udziału w przesłuchaniach, w tym zapewniony akompaniator) zgodnie z danymi poniżej.

O warsztatach:

Uczestnikom zostanie zagwarantowany udział w kursach mistrzowskich (minimum 5 indywidualnych lekcji z nauczycielem, próby muzyczne z dyrygentem prowadzącym i reżyserem) oraz zakwaterowanie w Krakowie w terminie odbywających się warsztatów. Pozostałe koszty, np. transport własny czy wyżywienie, uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Organizator zapewnia zaświadczenie o ukończeniu kursu i udziale w produkcji.

 

II. Warunki uczestnictwa w warsztatach Akademii Belcanto

1. Do dnia 10.02.2024 wysłanie na adres katarzyna.piotrowska@filharmonia.krakow.pl  zgłoszenia zawierającego:

 • imię i nazwisko

 • dane kontaktowe

 • krótki opis doświadczeń muzycznych (wykształcenie, wykonywane partie wokalne)

 • 2 zdjęcia (twarz i cała postać)

 • program przesłuchań
 • nuty dwóch utworów na przesłuchanie w formacie PDF

 • nagranie  do 3 minut w formie linku (np. do kanału YouTube)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających poniższą zgodę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Krakowską w celu wzięcia udziału w przesłuchaniach do Akademii Belcanto". Dokumenty dostarczone bez umieszczonej zgody na przetwarzania danych osobowych nie będą rozpatrywane.

2. Na  podstawie przedłożonych informacji organizator dokona wstępnej selekcji i na przesłuchanie zaprosi wybranych kandydatów.

3. Do dnia 13.02.2024 wybrani kandydaci winni wpłacić kwotę 100 (sto) zł za udział w przesłuchaniach kwalifikacyjnych oraz wysłanie potwierdzenia przelewu bankowego na adres katarzyna.piotrowska@filharmonia.krakow.pl.

Nr konta: 51 1020 2892 0000 5102 0017 2536

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko z dopiskiem ABC-2024

4. Przesłuchanie kwalifikujące do udziału w warsztatach Akademii Belcanto odbędzie się w dniu 20.02.2024 w Sali Złotej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie 2 arii z recytatywem, wybranych spośród twórczości następujących kompozytorów:

 • Wolfgang Amadeusz Mozart
 • Luigi Cherubini
 • Gaetano Dionizetti
 • Gioacchino Rossini
 • Giacomo Puccini

5. O wynikach przesłuchania kandydaci zostaną poinformowani do dnia 27.02.2024 drogą mailową.

Więcej informacji o przesłuchaniach na: www.rossini-in-wildbad.com.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

 

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, z siedzibą w Krakowie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie adres: ul. Zwierzyniecka 1, mail: fk@filharmonia.krakow.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl oraz pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do Akademii Belcanto 2024 zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z:
 • art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody,
 • art. 6 ust. 1 lit. b – w celu zawarcia umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c – w oparciu o przepis prawa.
 1. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, gdyż w przypadku rozwiązania współpracy z osobą wyłonioną, możliwe jest zatrudnienie kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów lub do momentu cofnięcia zgody.
 3. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27.04.2016 r.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu, w tym profilowaniu.

 

 
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Stowarzyszenie PASSIONART oraz ROSSINI in Wildbad – Belcanto Opera Festival ogłaszają nabór do III edycji Akademii Belcanto w ramach Royal Opera Festival.
 
Akademia Belcanto to inicjatywa towarzysząca szóstej edycji Royal Opera Festival. Kursy mistrzowskie przeznaczone dla śpiewaków mają na celu doskonalenie techniki śpiewu belcanto, wymianę doświadczeń artystycznych oraz umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w produkcjach operowych Festiwalu, w szczególności w operze  „Włoszka w Algierze” Gioacchino Rossiniego. Kursy mistrzowskie w ramach tegorocznej Akademii Belcanto poprowadzi: Emmanuel Franco (baryton) oraz Jochen Schönleber.  

Jochen Schönleber 

Znakomity niemiecki reżyser teatralny, ale przede wszystkim operowy. Wiele z jego produkcji zaprezentowanych zostało w nowoczesnej odsłonie, w trakcie Festiwalu Rossini in Wildbad, którego jest dyrektorem artystycznym od 1992 roku. Jest również dyrektorem Akademii Belcanto.

 


 

Emmanuel Franco

Meksykański baryton obdarzony charyzmą sceniczną i wspaniałym głosem. Swoim śpiewem zachwycał już słuchaczy na kilku kontynentach, najczęściej (chociaż nie tylko!) w operach Pucciniego, Mozarta oraz oczywiście Rossiniego.

 


 

Akademia Belcanto 2024

ABC